Правила

МЕТРО ПЛЮС+ – е лоялна програма на МЕТRО (наричана по-долу ПРОГРАМА), организатор и изпълнител, по която е МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД (по-долу наричано МЕТРО) и съгласно, която Участниците натрупват Бонус точки, които могат да обменят за отстъпка при покупката на продукти от специален каталог. УЧАСТНИК В ПРОГРАМАТА – е всяко упълномощено от Клиента на МЕТРО лице, притежаващо МЕТРО карта с 22 цифров баркод и което е регистрирано в Програмата. Участието в Програмата се урежда с настоящите Общи Условия, определени от МЕТРО.

Участници: всички клиенти, които имат клиентска карта (22 цифрен баркод). Натрупването на точките се осъществява на ниво картодържател, освен ако изрично не се посочи от основен упълномощен представител, че се трупат на ниво Клиент. В програмата не участват клиентите по доставки.

Клиент – юридическо лице или физическо лице,регистрирано като Клиент на МЕТРО.